Waarden en normen

DIO-Ugchelen is een relatief kleinschalige vereniging, waar mensen elkaar kennen en waar het plezier in de sport belangrijker is dan de hoogste prestatie. Je kunt er meerdere sporten beoefenen en je kunt gemakkelijk van de ene sport naar de andere overstappen.

DIO-Ugchelen kent een aantal centrale waarden:

Open en laagdrempelig
Iedereen is welkom, jong en oud, getalenteerd of minder getalenteerd. Ook mensen/kinderen met een beperking zijn van harte welkom. DIO-Ugchelen wil ook voor mensen met een beperkte financiële draagkracht sporten mogelijk maken. Dit is te herkennen aan onze deelname aan de regeling Regelrecht [1] en Stichting Leergeld [2]. Bij het bepalen van onze contributie houden we rekening met de toegankelijkheid voor sport.

Eerlijkheid en respect
Eerlijkheid in het sporten en respect in het omgaan met elkaar gaan hand in hand. Niet de absolute prestatie maar de prestatie binnen je eigen mogelijkheden staat centraal. Elk lid verdient respect om wie hij/zij is en om wat hij/zij kan.

Veiligheid
DIO-Ugchelen maakt sporten in een veilige omgeving waar:

  • We hechten veel belang aan sociale veiligheid voor onze leden, wat herkenbaar is in de gedragsregels voor trainers en voor leden, en in de beschikbaarheid van een vertrouwenscontactpersoon (06-15086962). Tevens hebben we als bestuur een protocol om adequaat te kunnen reageren op ongewenste situaties; u kunt hiervan melding maken bij het bestuur. Bestuursleden en jeugdtrainers overleggen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
  • Fysieke veiligheid is daarnaast vanzelfsprekend belangrijk. Opleiding van trainers krijgt veel aandacht. Trainers zijn in principe minimaal 18 jaar oud, maar zeker niet jonger dan 16 jaar. Onze toestellen en hulpmiddelen worden jaarlijks op veiligheid gecontroleerd, net zoals de veiligheid van onze accommodaties. Voor eventuele incidenten kan het Registratieformulier incidenten worden ingevuld.

 


[1] Ondersteunde regelingen van de Gemeente Apeldoorn voor inwoners met een laag inkomen.
[2] Particuliere landelijk initiatief, gericht op het vermijden van sociale uitsluiting van kinderen in gezinnen met laag inkomen.