Geschiedenis

D.I.O. (Door Inspanning Ontspanning) is begonnen als gymnastiekvereniging en uitgegroeid tot een omnivereniging met vier afdelingen, namelijk gymnastiek/freerunnen, jazzdance, judo en volleybal. Hier kunt u meer lezen over hoe dit zich ontwikkelde.

Het begon met gymnastiek en een houten tafel
Het idee om in Ugchelen een sportvereniging op te richten kwam van de zussen Kaatje en Annie Schotman. In overleg met hun ouders, Nico Boes en Sara Peerman, werd besloten om de heer Van Strien te vragen leiding te geven aan de nieuwe vereniging. Hij gaf al les aan de gymnastiekvereniging D.E.S. De familie Boes kwam in juni 1940 naar de Richtersweg (op nummer 50) en begonnen daar een pension onder de naam “Sprengenoord”. In huize Boes werden aanplakbiljetten gemaakt en er werd op 29 september 1945 de oprichtingsvergadering gehouden. Op de eerste oefenavond waren er 185 personen van alle leeftijden aanwezig. De heer Van Strien werd de gymnastiekleider, Kaatje Schotman inde de contributie en Nico Melissen (hij kwam na de eerste oefenavond zijn vrouw ophalen) werd gelijk maar tot voorzitter benoemd. Hij zou dit 22 jaar lang blijven doen! De eerste lessen werden gegeven in het gebouw “Ugchelens Belang”. Bij de ouderen werd er gemengd gegymd, want een melding gemaakt dat een groep van negen dames en negen heren grondoefeningen doen. Als enig toestel doet een houten tafel dienst! Mevrouw Melissen was toen al in staat met een “elegante zweefsprong” van de tafel op de grond te landen.

Meer gymnastiektoestellen
De eerste tijd was het tobben met de toestellen. Er was een oude, krakkemikkige brug en een ringenstandaard, die met vier personen overeind moest worden gehesen. In de zomermaanden stond deze standaard in de tuin van de familie Melissen aan de Van Heeckerensweg. Het moge duidelijk zijn dat de heer Melissen, samen met zijn vrouw, de grote animator was in de beginperiode van s.v. D.I.O. Vele dames, waaronder Geertje Boon, Bep Musch en Dinie Buitenhuis, waren regelmatig op het grasveld aan de Van Heeckerensweg te vinden. Ook in de zaal werd door de heer Melissen les gegeven. De zaal was dus de zaal in het gebouw “Ugchelens Belang”. Deze was uiteraard voor heel andere doeleinden ontworpen. Om goed zicht op het toneel te hebben was de vloer hellend gemaakt. Dat dit voor een gymzaal niet de meest ideale toestand, spreekt voor zich. Vooral toen er een lange mat werd aangeschaft, gaf dit de nodige problemen. Deze lange mat kon worden aangeschaft, doordat er geld was verkregen uit een bazaar. Toestellen, die buiten het basisonderwijs vielen, moesten door de verenigingen zelf worden aangeschaft. De eerste springplank was er één met autoveren! Het was dus al een hele verbetering, dat deze werd vervangen door een trampoline. Ook werd er al snel een brug ongelijk aangeschaft. Met de aanschaf van de lange mat zijn we inmiddels in de jaren ’48/’49 aangekomen. Dan worden de gymtoestellen geleidelijk uitgebreid tot twee ringenstandaards, twee bruggen, een parterre-rekstok, een losse rekstok, een bok, een springkastje, een paard, twee matrassen, hoepels, knotsen en springstandaards (alles verzekerd tegen brand voor 2000 gulden). De heer Van Strien komt dan al minder op de lessen in verband met werkzaamheden buiten Apeldoorn. Op 4 en 6 maart wordt er voor het eerst een uitvoering gegeven. Eén voor aspiranten en één voor senioren. Op 1 september wordt D.I.O. lid van de K.N.G.V. In de eerste jaren van haar bestaan komen we vele bestuursleden tegen, zoals de heren Melissen, Van Dijk, Schut, Exalto, Kaal, Van den Hoff en de dames Krabman en Kwakernaak.

De jaren vijftig
Met het eerste lustrum, dat werd gevierd op 18 november 1950, komen we aan in de jaren vijftig. De eerste uitvoering in deze periode vindt plaats op 3 en 10 maart 1951 in de zaal van het Ugchelens Belang. Alle groepen verschijnen daar in het nieuwe uniform. Dat de sfeer bij de dames en heren zeer goed was, bleek uit het feit dat men besloot om met elkaar eens te gaan kamperen. Dit gebeurde in Nunspeet door een twintigtal dames en heren. Naast de vele verheugende gebeurtenissen, zoals het behalen van eervolle plaatsen bij wedstrijden en kringkampioenschappen, vonden er ook vervelende dingen plaats. In oktober 1952 kwam het lid Cor Burgers om bij een ongeval. Per 1 januari 1953 krijgt de heer Breedveld, die inmiddels de heer Van Strien als hoofdleider was opgevolgd, ontslag wegens gebrek aan financiële middelen. Sociaal gezien timmert D.I.O. aardig aan de weg. Als in 1953 in Zeeland zich een watersnoodramp voltrekt, organiseert de vereniging een filmavond, waarvan de baten ten goede komen aan het rampgebied.

De tak volleybal wordt toegevoegd
Eén van de mensen, die veel voor D.I.O. heeft gedaan, is ongetwijfeld Wim Bijl geweest. In 1955 is hij in het bestuur gekomen en in 1968 tot voorzitter gekozen. Naast bestuurlijke zaken deed hij ook veel aan volleybal. Al in 1964 was een groepje binnen D.I.O. die aan het volleyballen was. Vooralsnog alleen maar heren. In 1966 opperde Wim het idee om in Ugchelen een volleybalvereniging op te richten. De eerste serieuze gesprekken vonden plaats op 25 november 1966. De streefdatum van oprichting was januari 1967. Er werd toen een net en een paar ballen aangeschaft. In de zijmuren van “Ugchelens Belang” werden een paar haken geschroefd, waar het net aan kon worden bevestigd. Met de recreatieve groep wilde het wel aardig lukken, maar de wedstrijdspelers lieten het nog afweten. Daar de zaal in “Ugchelens Belang” niet geschikt was voor competitie, werden de wedstrijden in een zaal aan de Eendrachtstraat gespeeld. De heer Bijl zal de vereniging nog tot 1974 als voorzitter blijven leiden.

Een echte gymzaal
8 april 1974 was een vreugde volle dag voor Ugchelen. Met veel feestvertoon werd die zaterdagmiddag door wethouder G.A. Bierman de opening verricht van de nieuwe gymzaal aan de Angerenstein in Ugchelen. Nadat er eerst, met medewerking van de muziekvereniging Kunst Na Arbeid en Entre Nous en de Ugchelense Drumband, een optocht door het dorp was getrokken, stelden de leden van de gymnastiekvereniging D.I.O. zich in een fleurige erehaag bij de ingang van het nieuwe gebouw op. Daartussen begaven zich talrijke genodigden. Debora Zuurbier en Marcel Bongers overhandigden de wethouder een grote sleutel, waarmee de heer Bierman vervolgens de deur van de nieuwe gymzaal opende. Na bezichtiging van het fraaie complex gingen de genodigden naar “Ugchelens Belang” en namen de leden van D.I.O. de nieuwe zaal in beslag voor het geven van demonstraties. In de zaal van “Ugchelens Belang” kon de voorzitter van de evenementencommissie, de heer H. van Milligen, een lange rij van sprekers aankondigen. Wethouder Bierman verwelkomde de gasten namens het gemeentebestuur en toonde zich verheugd, dat het de gemeente was gelukt om in zo korte tijd tien gymnastieklokalen in Apeldoorn en Ugchelen te bouwen. De heer Van Milligen bood namens de evenementencommissie een bandrecorder, een versterker en drie volleyballen aan D.I.O. aan. Door de heer Van Driel, beheerder van “Ugchelens Belang”, werd een wedstrijdbal aangeboden. Mevrouw J. van Milligen-Berends, voorzitster van D.I.O., memoreerde, dat bestuur en technische leiders van deze vereniging 30 jaar lang onder moeilijke omstandigheden hebben moeten werken. Ze meende, dat het nieuwe gebouw de groei en bloei van D.I.O. zeer ten goede zou komen. De heer N.W. Melissen bood, met toepasselijke woorden, een geschenk aan.

Versterking met een afdeling jazz en een afdeling judo
1974 was voor D.I.O. een belangrijk jaar: de afdeling jazz-dance werd opgericht. Met de ontvangen bandrecorder konden zij direct van start gaan. Ook een afdeling judo werd opgericht. De accommodatie daarvoor was nu uitstekend. De eerste gesprekken vonden plaats op 25 februari. Het voorstel was om met twee lessen te starten. Om de kosten van een nieuwe mat te financieren, werd een papieractie op touw gezet. De eerste lessen werden gegeven door de heer Van der Rijst. Tijdens de opening van de gymzaal werd er een demonstratie gegeven.

D.I.O. in de Apeldoornsche krant
We schrijven mei 1978 (overgenomen uit de Apeldoornse Courant).” De sportvereniging D.I.O. uit Ugchelen wil nog eens duidelijk benadrukken dat het niet alleen een gymnastiekclub is, maar ook al jaren over meerdere afdelingen, waaronder een afdeling volleybal beschikt. De laatste jaren is het enthousiasme hiervoor zo groot geworden, dat de twee teams van vroeger zijn uitgegroeid naar zes teams, heren, dames en jongensjunioren. Bij D.I.O. bestaat de mogelijkheid om de volleybalsport van de grond af te leren. Iedere maandagavond van kwart over zeven tot kwart over negen wordt er getraind in de gymzaal aan de Angerenstein in Ugchelen. Het eerste uur komen de dames aan de beurt, daarna de heren. De jongensjunioren trainen op donderdagavond van kwart over zeven tot half negen. Belangstellenden zijn van harte welkom om op die avonden eens een kijkje te komen nemen. “

Volleybal in competitieverband voor jong en oud
Rond de jaren 1995, deed de volleybalafdeling met drie dames-, vier heren-, acht jeugd- en zes miniteams mee aan de NeVoBo competitie. Heren 1 werd in het seizoen 1996/97 kampioen van de promotieklasse. In 1995 had DIO nog één recreanten groep, momenteel zijn dit twee groepen. De beste prestatie bij de mini’s werd geleverd door het jongens D team in 2003. Zij wisten in dat jaar een mooie derde plaats te behalen tijdens de gesloten clubkampioenschappen!  In 2011 heeft de volleybalvereniging BMV zich aangesloten bij D.I.O., wat een mooie impuls voor de volleybalafdeling betekende.

Een succesvolle jazz-afdeling (per april 2019 is dit afdeling Dans)
In 1974 werd er ook een afdeling opgericht, die zich speciaal richtte op het dansen op muziek. In het begin heette deze afdeling nog “jazzgymnastiek”, later werd dit de afdeling “jazzdance”. We mogen gerust zeggen dat dit de afdeling is die de grootste successen heeft geboekt. Zij wisten in de periode van 1987 tot 1995 o.l.v. ons latere erelid Emmy Bachus bij herhaling kampioen van Nederland te worden, zowel bij de groepen van 8 – 12 jarigen als die van de 12 – 16 jarigen, maar ook bij de dames (16+). In 1990, 1991, 1992 en 1993 mochten zowel de 8 – 12 jarigen als de 12 – 16 jarigen zich vier keer op rij kampioen van Nederland noemen.

De judo-afdeling
In 1974 werd er ook een afdeling judo opgericht. Tweemaal per jaar, vlak voor de zomervakantie en vlak voor de kerst, worden examens afgenomen waar vele slippen en banden te verdienen zijn. Bijna elk jaar wordt er een eigen toernooi georganiseerd. Ook zijn er vele uitwisselingen met verenigingen uit omliggende plaatsen, o.a. Beekbergen, Eerbeek, Brummen, Vaassen. Al vele jaren is het ledental stabiel rond de 45 – 50. De judolessen hebben er onder andere toe bijgedragen dat één van onze leden, Gjalt van der Meer, hierdoor zijn beroepskeuze heeft kunnen maken, namelijk die van judoleraar.

Leden en organisatie
Het ledenaantal schommelt al vele jaren rond de 400 leden. Omdat DIO net als andere sportverenigingen voor de organisatie afhankelijk is van vrijwilligers, geeft dit nu en dan problemen in de bezetting, maar desondanks. is er weer iedere drie jaar een uitvoering en veel jaarlijkse activiteiten zoals het DIO-kamp, Sinterklaas-viering en de paaseitjes-actie. We hopen dat dit enthousiasme zich voort zal zetten in de toekomst.