Bijzondere leden

DIO waardeert haar leden enorm. Sommige leden willen we graag extra in het zonnetje zetten.

 

Onze ereleden:

 

Bacchus, mevr. E. 

Essenstam, mevr. P.

Milligen, mevr. J. van

Sietsma, dhr. S.

Sinnema. dhr. F.

Wolters-v.d. Broek, mevr. I.

 

Lid van verdienste:

Pelt, dhr. L. van