Veilig sporten

De afgelopen maanden is er veel in het nieuws geweest over grensoverschrijdend gedrag, bij The Voice en recent ook bij Ajax. We vinden het belangrijk dat we als vereniging uitleggen wat wij doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. En hoe we handelen als het ondanks dat toch zou gebeuren.

  • Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Wij hebben waarden en normen vastgesteld. Eerlijkheid, respect en veiligheid zijn daarbij heel belangrijk. We hebben die waarden vervolgens concreet uitgewerkt in regels voor onze trainers. Dit houdt onder andere in dat onze trainers zoveel mogelijk “1 op 1” situaties vermijden, niet in de kleedkamers van de andere sekse komen en zoveel mogelijk lichamelijk contact vermijden. 

  • En wat als het toch mis gaat…

Je kunt een incident melden. Alle incidenten worden besproken door het bestuur. En er is een vertrouwenscontactpersoon. Lees meer.

Het hebben van regels, een vertrouwenscontactpersoon en de incidentenprocedure is mooi. Het veilige sportklimaat voor onze leden bereiken we echter samen: leden, ouders, trainers, vrijwilligers en bestuursleden. Dan is het voor iedereen fijn sporten!

Als je vragen of opmerkingen hebt, of als er onduidelijkheden zijn over dit beladen onderwerp, neem dan vooral contact op met één van de bestuursleden of met de vertrouwenscontactpersoon.

Share Button

Commententaren zijn gesloten.