Ledenvergadering in ontspannen sfeer

Op vrijdag 10 april vond de Algemene Ledenvergadering plaats in De Duiker, was net als vorig jaar bezocht door omstreeks 30 leden, en vond plaats in een gemoedelijke sfeer.

Nadat voorzitter Vincent Schuurman de hoogtepunten van 2014 kort had toegelicht vanuit verenigingsperspectief, zoals de uitvoering “Dio’s got talent” en de vrijwilligersdag, gaven de verschillende afdelingen een interessant kijkje in hun wel en wee in 2014. Goed te horen dat een zorgpuntje (teruglopende ledenaantallen bij een aantal afdelingen) met veel verve wordt aangepakt en dat daar nu al resultaten van te zien zijn!

Meermaals werd benadrukt dat er toch ook wel bestuursvacatures zijn, met name ook de voorzittersfunctie (en binnenkort ook de secretarisfunctie) bij de afdeling Gymnastiek. Ook de verenigingssecretaris is nog steeds vacant, alhoewel Tammy Fundter die functie gelukkig nog altijd waarneemt.

Vervolgens kwam uiteraard het financiële gedeelte aan bod, met de jaarrekening en de begroting. Gesteund door de kascommissie werden de jaarstukken goedgekeurd, en ook de begroting. Tevens werd het voorstel aangenomen om de kosten van de KNGU apart te heffen, los van de verenigingscontributie.

Bij de bestuursbenoemingen was het belangrijkste de opvolging van scheidend penningmeester Frans van Manen door de nieuwe man Arjan Harmsen (zie apart berichtje). Met een dankwoord en “liquide middelen” werd officieel afscheid genomen van Frans.

Het wellicht belangrijkste onderdeel vond daarna plaats: een gezellige borrel waarin de contacten tussen de leden en de afdelingen weer werden aangehaald!

 

Share Button
Categorie:

Commententaren zijn gesloten.