In memoriam: Don van Leer

Op zondag jl bereikte ons het droevige bericht dat Don van Leer is gestorven, na een kort ziekbed, in Italië. Het plotseling ontvallen van deze reislustige levensgenieter dompelt ons in diepe rouw. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn enorm enthousiaste inbreng voor onze vereniging in diverse achtereenvolgende rollen, waaronder penningmeester, nestor (en kok!) voor de jeugdcommissie, èn beheerder van de website. We zullen hem zeer missen, zeker zijn altijd positieve en sociale instelling, en wensen zijn familie en vrienden veel sterkte!

Share Button
Categorie:

Commententaren zijn gesloten.