gym trainingen zijn weer gestart!

De trainingen van DIO Gym zijn weer begonnen! We zijn heel blij dat we de kinderen weer sportactiviteiten kunnen aanbieden. We trainen in de buitenlucht omdat de sporthallen nog gesloten blijven. De trainers hebben hun best gedaan om leuke buitenlessen samen te stellen.
Met ingang van 11 mei zijn alle leden weer van harte welkom. Uiteraard mogen ook aspirant nieuwe leden een aantal proeflessen (3 stuks) gratis meedraaien.

We mogen gebruik maken van twee locaties voor de buitenlessen:
• Het Schoolplein van basisschool de Bouwhof bij de Klingelbeek.
• Sportvelden van voetbalvereniging Albatross bij de Brouwersmolenweg.

De trainingstijden zijn ook wat aangepast.
Het aangepaste lesrooster (met locaties en lestijden) vind je Hier.
Informatie over regelgeving, organisatie, halen en brengen en overige regels vind je Hier.

We hopen dat we met dit aangepaste aanbod de kinderen weer in staat stellen om samen te zijn en samen te sporten. We kijken ernaar uit om onze jeugdleden weer te zien en gaan ons best doen om er leuke bijeenkomsten van te maken!

Richtlijnen overheid, gemeente en KNGU voor buitensporten in Coronatijd

De overheid heeft het onlangs mogelijk gemaakt voor kinderen om onder begeleiding buiten te sporten. De belangrijkste punten zijn dat kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter tussen elkaar. Sporthallen en indoor sportaccommodaties blijven nog dicht. Ook de kleedkamers en kantines bij buitensport-accommodaties blijven dicht. De overheid stimuleert sportverenigingen om sportactiviteiten aan te bieden binnen de daarvoor gestelde richtlijnen. Voor meer informatie klik op onderstaande linken.

Alternatieve sport- en spelactiviteiten

De KNGU raadt het buiten gebruik van grote (turn)toestellen af, in verband met de veiligheid. Daarnaast kiezen we hier niet voor om redenen van hygiëne en arbo-omstandigheden. Dit betekent dat de trainingen gericht zullen zijn op spel, kracht en/ of conditie. Er wordt gebruik gemaakt van de fysieke omgeving en eventueel kleine spelmaterialen.

Alleen buiten trainen

Volgens voorschriften van het RIVM kunnen de trainingen in de sportzalen niet hervat worden. Als trainers en bestuur willen we wel zo snel mogelijk trainingen hervatten. Dat betekent dat we buiten trainingen/ activiteiten aanbieden. Vanwege de verbouwing van de Touwladder, zullen we gebruik maken van het plein bij de Klingelbeek. Dat doen we alleen bij droog weer. Om twijfel te voorkomen, zullen de trainers uiterlijk twee uur voor aanvang van de les aangeven als een training niet door gaat. Zonder tegenbericht gaan de trainingen dus gewoon door. Een uitzondering hierop zijn de lessen van vrijdagmiddag 16.00-19.00 uur. Door de combinatie van de grootte van deze groepen, de jonge leeftijd van de leden én het feit dat de BSO ook het schoolplein op die tijd gebruikt, wijken we op vrijdag uit naar de sportvelden van Albatross. Hiervoor sluiten we aan bij de regels die Albatross omtrent Corona heeft opgesteld: https://uvvalbatross.nl/albatross-jeugd-gaat-weer-voetballen/

Splitsen leeftijden

Doordat de overheid een splitsing heeft aangebracht in de regels voor kinderen onder respectievelijk boven de 12 jaar, volgen wij deze ook in onze training. Dat maakt het voor trainers eenvoudiger een passend aanbod te bedenken en uit te voeren. Dat betekent dat alle kinderen ouder dan 12 jaar aansluiten bij de trainingen van de oudere ‘selectiemeiden’ op dinsdag en zaterdag.

Hoe gaan we het organiseren

De trainingen gaan alleen bij droog weer door. Om twijfel te voorkomen, zullen de trainers uiterlijk twee uur voor aanvang van de les aangeven als een training niet doorgaat. Zonder tegenbericht gaan de trainingen dus gewoon door.

Halen en brengen

De regels van de overheid zijn op dit gebied streng. We gaan ervan uit dat iedereen zich hieraan houdt.

 • Wij vragen u om de kinderen zoveel mogelijk zelf naar de training te laten komen.
 • Ouders mogen niet op de sportlocatie komen. Breng en haal uw kind liefst met de auto en blijf zelf bij voorkeur in uw auto. Voor begeleiding van onze jongste leden vanaf parkeerterrein naar het sportveld is gezorgd.
 • Wij hebben onze lestijden aangepast zodat ouders van opeenvolgende groepen niet te maken krijgen met grote drukte (zie de tabel). Kom dus niet te vroeg of te laat.
 • Bij Albatross gelden volgens deze link de volgende regels. Lees deze goed!

Materiaal, eten en drinken

 • Het is niet mogelijk om de sportzaal te gebruiken. Desgewenst kunnen de kinderen zelf iets te eten of drinken meenemen. Denk naast water ook aan evt. zonnebrand en zakdoekjes.
 • Na overleg met Accres is gebleken dat de toiletten in Klingelbeek niet gebruikt kunnen worden. Daarom worden ouders gevraagd om te zorgen dat uw kind thuis al naar het toilet is geweest voor de training.
 • De trainers zorgen voor sport- en spelmateriaal. Zij gebruiken de spullen die eigendom zijn van DIO Ugchelen.
 • De trainers zorgen voor EHBO-materiaal.
 • De trainers zullen een map meenemen met contactgegevens van de ouders, zodat in noodgevallen contact met hen kan worden opgenomen.

Kleding

 • Het is niet mogelijk gebruik te maken van kleedkamers. Daarom is het belangrijk dat de kinderen zich thuis al passend aankleden. In verband met het buiten sporten, stellen wij sportkleding en buitensportschoenen voor.
 • Kinderen die met slippers, sandalen of niet passend schoeisel komen, kunnen geweigerd worden, omdat de kans op blessures dan te groot is.

Verzekering

 • Alle leden van de gymnastiek zijn via hun lidmaatschap ook verzekerd via de KNGU. De KNGU heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor letsel- en zaakschade, deze dekt ook buitenoefeningen gericht op conditie en spierontwikkeling. Ook als gebruik wordt gemaakt van middelen die al buiten aanwezig zijn, zoals toestellen in parken. Hierbij moeten uiteraard wel de nodige veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.
 • Om deze reden zien wij af van deelname door niet-leden aan de sportactiviteiten.

Overige regels

 • BELANGRIJK IS NOG STEEDS: Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen en jongeren nog steeds: blijf thuis! Ook als iemand in het gezin deze klachten heeft: blijf thuis!
 • Tussen kinderen en trainers moet de 1,5 meter regel gehandhaafd blijven. Wij vragen u dit thuis duidelijk met uw (jonge) kind te bespreken.
 • Zorg dat uw kind voorafgaande aan de training thuis naar het toilet is geweest. Op de locatie is geen WC beschikbaar.
 • Komt uw kind niet naar de training: informeer alsjeblieft even de trainer.

Rooster

 • Les
Trainer Leeftijd Corona-maatregel

Locatie

Maandag 18.00-19.00

Turnen recreatie

Sabine Basisschool

groep 6 t/m 8

Buiten training van 18.00-19.00 uur Schoolplein Bouwhof
Maandag 19.00-20.00

Springgroep

Sabine Vanaf 8 jaar Training vervalt n.v.t.
Dinsdag 18.00-20.00

Selectie

Anne, Youandi e.a. Vanaf 5 jaar Training voor meiden t/m 12 jaar: 18.00-18.55 Schoolplein Bouwhof
Training voor jongeren vanaf 12 jaar: 19.05-20.00 Schoolplein Bouwhof
Vrijdag 16.00- 17.00

Gym/ turnen recreatie

Richard Basisschool

groep 2 t/m 4

Buiten training van 16.00-16.45 uur Sportvelden Albatross
Vrijdag 17.00- 18.00

Gym/ turnen recreatie

Richard Basisschool

groep 4 en 5

Buiten training van 17.00- 17.45 uur Sportvelden Albatross
Vrijdag 18.00- 19.00

Turnen jongens

Richard en Martijn Jongens

groep 4 t/m 8

Buiten training van 18.00- 18.45 uur Sportvelden Albatross
Zaterdag 9.00-10.00 Freerunning Youandi en Martijn   Buiten training van 9.00-9.55 uur Schoolplein Bouwhof
Zaterdag 10.00-13.00

Selectie

Anne, Youandi e.a. Vanaf 5 jaar Training voor meiden t/m 12 jaar: 10.00-10.55 Schoolplein Bouwhof
Training voor jongeren vanaf 12 jaar: 11.05-12.00 Schoolplein Bouwhof

LET OP! Doordat de overheid een splitsing heeft aangebracht in de regels voor kinderen boven de 12, worden enkele jeugdleden horende tot deze groep anders ingedeeld. U krijgt bericht van de trainer als dat van toepassing is voor uw kind.

Share Button
Categorie: ,

Commententaren zijn gesloten.